Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 657/19 - Wyrok NSA z 2019-08-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miasta Z. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej w spółkach miasta Z.

III SA/Gl 434/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

III SA/Gl 435/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

I OSK 1720/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Starosty [...] na wystąpienie pokontrolne Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie nakazu powołania na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy osoby spełniającej warunki wynikające z przepisu ustawy

IV SA/Wa 3257/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważność uchwał

II SA/Go 321/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy nr V/23/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Sz 828/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Z. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w M.