Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 657/19 - Wyrok NSA z 2019-08-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miasta Z. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej w spółkach miasta Z.