Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I ONP 6/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

I OZ 32/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu zażalenia R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi R. Ł. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Agro ...

II SA/Rz 59/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych

I OW 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Wniosek T. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organu do rozpatrzenia wniosku z dnia 16.12.08 r.'

II SO/Go 7/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-26

Wniosek w przedmiocie zasięgnięcia opinii

I OW 13/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Wniosek T. P. 'o ustalenie właściwości organu do rozpatrzenia wniosku z dnia 04.11.08 r.'

VI SAB/Wa 104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi W. K. w przedmiocie bezczynności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił: odrzucić skargę

I OZ 744/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OZ 741/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie zaniechania wykonania obowiązków służbowych

I OZ 528/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   100