Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2896/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów nr [...] w zakresie podatku akcyzowego

V SA/Wa 2861/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów (obecnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej) w przedmiocie podatku akcyzowego;

I SA/Sz 224/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia

I SA/Sz 209/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-08-02

Skarga [...] na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego

V SA/Wa 852/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w W. w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego

II FZ 280/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 3327/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 459/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. D. na indywidualną interpretację Ministra Rozwoju i Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie) , nr I462-IPPB2.4514.461.2016.1.MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 704/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 217/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   2