Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 3295/18 - Postanowienie NSA z 2019-08-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie braku złożenia propozycji służby w Służbie Celno