Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I OW 66/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wyznaczyć WSA w Opolu do rozpoznania sprawy

IV SAB/Wr 217/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

II FW 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie wydania odpisów tytułów wykonawczych

II SAB/Rz 181/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

II SAB/Rz 99/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nieprzedstawienia propozycji służby

II SAB/Ol 112/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O w sprawie złożenia propozycji służby

II SAB/Ol 113/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O w sprawie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

II SAB/Ol 118/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O w sprawie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

II SAB/Ol 119/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O w złożeniu propozycji służby

IV SAB/Gl 330/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie przedłożenia propozycji służby
1   Następne >   +2   +5   10