Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

III SAB/Łd 48/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-24

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

II SAB/Kr 58/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SAB/Wa 201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Samodzielnego Publicznego [...] Szpitala Klinicznego

II OSK 1539/13 - Wyrok NSA z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie dru...

II SAB/Kr 80/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SAB/Wa 134/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-16

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie bezczynności Prezesa Zarządu [...] Szpitala Wojewódzkiego Spółki z o.o.

II SAB/Go 42/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szpitala [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Łd 40/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Ł. - P. w przedmiocie wniosku o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej zmarłego ubezpieczonego

II SAB/Kr 201/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SAB/Wa 19/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Szpitala [...] Sp. z o.o. z siedzibą w przedmiocie wydania dokumentacji medycznej
1   Następne >   3