Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

I OZ 709/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku z 11 marca 2013 r. o udostępnienie akt postępowania administracyjnego

I OSK 130/12 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych skarżącej przez P. S.A.

II SAB/Wa 173/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Wniosek A. S. o uzupełnienie postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 173/11 ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Y. Sp. z o. o. z siedzibą w W.

II SAB/Wa 602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 2770/12 - Wyrok NSA z 2013-04-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku ...

II SAB/Wa 1024/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku , (dot. 'D. A. P. A.' sp.z o.o)

II SAB/Wa 305/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OSK 1538/14 - Wyrok NSA z 2015-05-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi

I OSK 9/15 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia skargi w sprawie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 644/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na sposób rozpatrzenia wniosku , o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   4