Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

IV SAB/Wa 116/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-21

Skarga M. P. na bezczynność Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Sz 108/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Gl 41/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Wa 163/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Inspektora Pracy w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej