Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OPP 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-21

Skarga L. L. na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 59/09 ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej

VII SAB/Wa 191/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi T. S. na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie bezczynności organu

II SAB/Go 76/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SAB/Wa 162/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Sanitarnego

VII SAB/Wa 148/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

Sprawa ze skargi D. K. w przedmiocie bezczynności Głównego Inspektora Sanitarnego

II OZ 226/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej

VII SAB/Wa 96/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

II SAB/Gd 281/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1508/14 - Wyrok NSA z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 2

II SAB/Sz 44/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3