Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II GSK 1600/18 - Wyrok NSA z 2018-11-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie zwrotu opłaty uiszczonej z tytułu wydania licencji

VI SAB/Wa 41/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego

VI SAB/Wa 33/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie sprawy o wymianę pojazdów samochodowych zgłoszonych do licencji międzynarodowej