Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 636/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II SAB/Go 105/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012

III SAB/Po 10/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012

III SAB/Lu 35/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie udzielenia niezbędnej pomocy do zlikwidowania skutków suszy w uprawie leśnej

II GSK 2427/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów

II GSK 1323/11 - Wyrok NSA z 2012-10-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o zmianę wpisu do ewidencji producentów

II GSK 1323/11 - Postanowienie NSA z 2013-02-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o zmianę wpisu do ewidencji producentów

II GZ 380/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 2352/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-09

skargę kasacyjną M. G. od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w L. w przedmiocie pomocy w likwidacji skutków suszy w uprawie leśnej

III SAB/Po 6/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wydania decyzji w sprawie z wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2009
1   Następne >   3