Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OZ 870/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

III SAB/Kr 31/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o dopłatę do wypoczynku

II SAB/Wa 345/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

III SAB/Kr 30/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji

II SAB/Wa 270/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wydania rozkazu personalnego

III SAB/Kr 104/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

IV SAB/Wr 56/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

Zażalenie na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w J. w przedmiocie wykonania czynności materialno

II SAB/Sz 21/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-09

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 478/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SAB/Lu 13/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność L. Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia składu nieetatowego zespołu oskarżycieli publicznych do oskarżania przed sądem oraz upoważnienia policjantów do podpisywania dokumentacji
1   Następne >   +2   +5   +10   28