Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II SAB/Wa 390/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W. w przedmiocie doręczenia orzeczenia zatwierdzającego orzeczenie o określeniu zdolności do służby w Policji

I OSK 2153/15 - Wyrok NSA z 2016-01-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w przedmiocie orzeczenia zatwierdzającego orzeczenie o określeniu zdolności do służby w Policji

II SAB/Wa 185/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnej Komisji Lekarskiej po wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 2178/16

III SAB/Gl 238/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 162/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnej Komisji Lekarskiej po wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 2178/16