Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

II GZ 476/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie zastosowania środków nadzorczych

VI SAB/Wa 47/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Komisji Nadzoru Bankowego

II GSK 1649/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie włączenia dokumentów do akt administracyjnych

II GSK 595/12 - Wyrok NSA z 2012-08-07

Skarga o stwierdzenie nieważności uchwały Komisji Nadzoru Bankowego nr [...]

VI SAB/Wa 6/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nr [...]

VI SAB/Wa 36/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w rozpoznaniu wniosku o zatwierdzenie projektu umowy 1. stwierdza, że Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła się bezczynności w rozpoznaniu wniosku P. S.A. z siedzibą w J. o zatwierdzenie projektu umowy; 2. stwierdza, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Komisji Nadzoru...

II GSK 696/20 - Wyrok NSA z 2020-10-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie bezczynności organu w rozpoznaniu wniosku o wydanie zezwolenia na dokonanie zmian w statucie banku

VI SAB/Wa 24/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na dokonanie zmian w statucie