Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wa 496/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 663/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 171/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania

I SAB/Wa 246/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-01

Skarga W. S., K. G., E. C., M. G., A. Z., C. Z., M. Z., A. B., U. G., K. G., D. P., W. Z., E. D., I. B., W. B., M. B. i C. B. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 139/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I OSK 1678/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I SAB/Wa 487/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

V SAB/Wa 23/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia protestu

I SAB/Wa 373/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1675/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   8