Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

II OSK 2942/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w rozpoznaniu skargi na działalność Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP

I OSK 582/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie nadania klauzuli apostille

II SAB/Wa 223/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Wa 545/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej