Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SAB/Wa 392/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 477/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 526/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 166/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 622/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-24

Skarga T. K. na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 357/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I OSK 2075/14 - Wyrok NSA z 2014-12-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 478/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 666/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 621/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   +2   4