Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

IV SAB/Wa 181/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyznaczenia lekarzy do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego

II SAB/Gd 55/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VI SAB/Wa 241/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

VI SAB/Wa 154/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie leczenia

II SAB/Gd 148/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w G. w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 157/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w G. w sprawie udostępnienia informacji publicznej

VI SAB/Wa 154/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-07

Wniosek w przedmiocie leczenia postanowił: odmówić sprostowania postanowienia WSA w Warszawie z 20 sierpnia 2013 r.

VI SAB/Wa 20/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia oferty w postępowaniu konkursowym

I OSK 2242/16 - Wyrok NSA z 2017-04-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora P. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w B. w przedmiocie informacji publicznej

VI SAB/Wa 32/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   2