Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

II GSK 677/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydium Naczelnej A. A. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o uchylenie uchwały dotyczącej wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata

IV SAB/Wa 147/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w K. w przedmiocie przekazania akt postępowań sądowych rzecznikowi dyscyplinarnemu

I OSK 214/17 - Wyrok NSA z 2017-04-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

VI SAB/Wa 37/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w rozpoznaniu odwołania od uchwały nr [...] Okręgowej Rady Adwokackiej

VI SAB/Wa 37/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie w rozpoznaniu odwołania od uchwały nr [...] Okręgowej Rady Adwokackiej

II SAB/Bk 114/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Okręgową Radę Adwokacką w B. w przedmiocie zawieszenia tymczasowego w wykonywaniu czynności zawodowych

VI SAB/Wa 5/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w S. w przedmiocie niepodjęcia uchwały o wpisie na listę aplikantów adwokackich