Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SAB/Wa 176/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej

II SAB/Wa 797/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej