Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

IV SAB/Wr 49/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w sprawie wydania odpisów z akt spraw I. zobowiązuje Rejonową Wojskową Komisję Lekarską we W. do rozpoznania wniosku J. G. w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności; II. stwierdza, że bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w zakresie rozpoznania wniosku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III...

IV SAB/Wr 49/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

Skarga J. G. na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w sprawie wydania odpisów z akt sprawy

I OZ 748/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w sprawie wydania odpisów z akt sprawy

IV SAB/Wr 49/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-18

Wniosek w przedmiocie wydania odpisów z akt sprawy