Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 957/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-25

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi [...] w przedmiocie przewlekłego postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne