Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 150/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-06

Sprawa ze skargi E. J., M. J. i M. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez gminę nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

III SAB/Wr 159/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-26

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy