Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II GZ 134/06 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikająca z grzywny

II SA/Wa 702/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-27

Wniosek w przedmiocie zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I SA/Wa 908/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi I. I. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 3032/02 i o wymierzenie grzywny 1. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych); 2. zasądza ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. D. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w W. przy ulicy [...], tytułem...

II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-11

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego ...

I SA/Wa 514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 373/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

IV SA/Wa 1525/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wa 135/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku realizacji zadań określonych w ustawie o policji

IV SA/Wa 712/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 1736/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie koncesji w zakresie obrotu bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
1   Następne >   +2   4