Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 3131/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

II OSK 2967/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1392/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-10

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I OSK 1502/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 353/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 702/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3132/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 851/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I OSK 1781/12 - Wyrok NSA z 2014-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 253/13 - Wyrok NSA z 2014-09-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2