Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 2767/17 - Wyrok NSA z 2019-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 597/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I GSK 1145/19 - Wyrok NSA z 2019-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

II SA/Wa 293/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 256/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 873/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I SA/Wa 1330/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

Sygn. I SA/Wa 1330/19 [pic] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2019 r. WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis (spr.) po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala sprzeciw.

II SA/Wa 336/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 354/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wa 1895/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów
1   Następne >   3