Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Łd 178/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie samowolnej rozbudowy budynku mieszkalnego

II SA/Łd 807/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-16

Dnia 16 listopada 2017 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. D. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych

II SA/Łd 984/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-27

Skarga K. Ł. i W. Ł. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego obowiązku wykonania robót budowlanych

II SA/Łd 91/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-25

skarg E. B. i M. B. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie nakładające opłatę legalizacyjną

II SA/Łd 779/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-06

Wniosek w przedmiocie nakazu demontażu stacji bazowej telefonii komórkowej

II SAB/Łd 186/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-29

Sprawa ze skargi S. M. i U. Z. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie legalności wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

II SA/Łd 133/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

II SAB/Łd 129/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej prawidłowości wybudowania i użytkowania budynku mieszkalnego

II SA/Łd 355/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-22

Sprawa ze skargi S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 68/15 w przedmiocie bezczynności organu dotyczącej samowolnego wybudowania przyłączy kanalizacji deszczowej

II SA/Łd 609/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-27

skarg Z. S. i J. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego podestu