Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1429/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia