Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 307/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie rejestracji pojazdu i odmowy rejestracji pojazdu

III SA/Łd 675/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii AM, B1, B

III SA/Łd 1063/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi