Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym

VII SA/Wa 1575/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z centralnej ewidencji pojazdów

I OSK 384/11 - Wyrok NSA z 2012-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z centralnej ewidencji pojazdów

VI SA/Wa 2450/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów

VI SA/Wa 1512/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym

VI SA/Wa 205/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym

I OSK 1884/07 - Wyrok NSA z 2008-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu marki [...] nr rej. [...]

I OSK 2896/17 - Wyrok NSA z 2018-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym

II GSK 966/18 - Wyrok NSA z 2018-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego

VII SA/Wa 2928/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów
1   Następne >   2