Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat