Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 1246/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł z dnia[...] nr[...] w przedmiocie odmowy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

III SA/Łd 366/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o skierowaniu na badania lekarskie

III SA/Łd 638/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Łd 159/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu