Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

VI SA/Wa 2648/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru działalności regulowanej

VI SA/Wa 1389/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej