Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Ol 803/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-08

skarg E. R. i K. K. na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Sz 1039/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży