Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Łd 287/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji