Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 683/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Skierniewice w przedmiocie zbycia zabudowanej nieruchomości

II SA/Łd 1180/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości

II SA/Łd 756/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 756/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości