Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2474/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B.B. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wycofanie z obrotu prawnego dokumentu urzędowego

I SO/Wa 9/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-18

Wniosek [...] o wymierzenie grzywny Prezydentowi [...] za nieprzekazanie skargi

I SO/Wa 10/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-18

Wniosek [...] o wymierzenie grzywny Prezydentowi [...] za nieprzekazanie skargi

II SA/Kr 818/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VIII/103/2019 Rady Gminy Liszki w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Budzyń

I SAB/Wa 133/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

I SA/Wa 1059/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 1159/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

Sprawa ze skargi S. K. i H. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 605/16

I SA/Wa 1328/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

Sprawa ze skargi A. P. i J. P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 442/15

I SAB/Wa 352/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

II SA/Bk 683/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   2