Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1790/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 2310/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, ,

I OZ 211/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1082/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 496/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1215/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 287/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi J. G. na pismo Ministerstwa Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SAB/Wa 48/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej
1   Następne >   +2   +5   +10   26