Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1993/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 664/15

I SA/Wa 246/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

Sprawa ze skargi K. K., M. M., M. P., D. A., H. T., I. A., L. A. i M. A. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 286/17

I SA/Wa 2130/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

Sprawa ze skargi J. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. I SAB/Wa 118/13

I SA/Wa 343/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-11

Sprawa ze skargi J. L. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 46/17

I SA/Wa 182/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

Sprawa ze skargi R. F. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 315/16

I SA/Wa 1707/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi E. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 487/17

I SA/Wa 162/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi V.K. i S.Z. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 591/17 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz V.K. i S.Z. solidarnie kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postęp...

I SO/Wa 29/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SA/Wa 1902/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

Sprawa ze skargi P. D. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z dnia 0