Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SO/Wa 29/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.