Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 924/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 924/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-02

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 620/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu prawnego działki