Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Wr 627/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy S.

I SA/Wa 1619/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania