Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 967/18 - Wyrok NSA z 2019-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego

IV SAB/Wa 1/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II OSK 1063/18 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zobowiązania do udziału w ponoszonych kosztach utrzymania zbiornika

IV SA/Wa 1/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa

IV SA/Wa 411/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania