Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 626/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II. wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobór wody powierzchniowej z rzeki O.

II SA/Rz 578/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych

II SA/Rz 664/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty zmiennej za III kwartał 2020 r. za pobór wody powierzchniowej

II SA/Rz 275/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w K. w przedmiocie określenia opłaty zmiennej

II SA/Rz 950/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-17

Skarga Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty podwyższonej

II SA/Rz 948/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-17

Skarga Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty podwyższonej

II SA/Rz 949/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-17

Skarga Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty podwyższonej

II SA/Rz 1051/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-04-09

Sprawa ze skargi Gminy [...] na zarządzenie pokontrolne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [....] - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w przedmiocie realizacji zaleceń z zakresu korzystania z wód

II SAB/Rz 78/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego