Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Inne X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II OZ 651/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu odwołania