Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 2115/17 - Wyrok NSA z 2019-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2132/17 - Wyrok NSA z 2019-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 584/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 406/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. przez gminę prawa własności nieruchomości

II SAB/Wr 28/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości gruntowej

I SA/Wa 835/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji