Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 908/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi I. I. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 3032/02 i o wymierzenie grzywny 1. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych); 2. zasądza ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. D. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w W. przy ulicy [...], tytułem...

I SA/Wa 373/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 943/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OZ 822/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 945/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekazaniu mienia gminie.

I SA/Wa 1055/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę