Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 799/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 733/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej