Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 470/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 980/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 446/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

I SA/Wa 952/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych powyżej kwoty 100 złotych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 998/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 2052/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1090/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1222/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 499/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   35